Để nền Võ học dân tộc phát triển đúng hướng

Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ V sẽ diễn ra từ 30.7 đến 4.8.2014 tại Bình Định. Có thể một lần nữa những người quan tâm đến võ thuật dân tộc lại phải chịu cảm giác thất vọng vì tính trì trệ và cố chấp của liên đoàn. Chúng tôi viết bài viết này nhằm thể hiện thái độ quan tâm nghiêm túc đối với sự phát triển của võ thuật. Bài viết thể sẽ phân tích những tồn tại, hạn chế và cả những bước đi cần thiết nhằm phát triển võ thuật cổ truyền đi đúng hướng.

Chi tiết

Bài viết khác

Hỗ trợ online
Mr Đức Thuận