Lịch sinh hoạt

- Võ đường Võ trận Đại Việt nhận học viên tất cả các ngày trong tuần (trừ chủ nhật và các ngày lễ).

- Liên hệ trực tiếp với Võ sư Nguyễn Minh Tuấn địa chỉ 921 S.First Street- San Jose- CA 95110 hoặc số điện thoại 408-915-9197.

- Email: tuannguyen76@hotmail.com

- Webside: www.votrandaiviet.org

- Quyền lợi của môn sinh: các môn sinh được học những bài bản võ cổ truyền Việt Nam chính thống thuần Việt. Có nhiều cơ hội để thiết lập các mối quan hệ thân thiện với các thành viên trong cộng đồng. Môn sinh được rèn luyện cả thể chất lẫn phẩm chất, có điều kiện thuận lợi để nâng cao sự hiểu biết về văn hóa, con người Việt Nam.

- Võ đường Võ trận Đại Việt luôn giành sự hoan nghênh và thiện chí cho tất cả các sự thăm viếng vì mục đích thiện nguyện, giao lưu văn hóa và võ học.

Bài viết khác

Hỗ trợ online
Mr Đức Thuận