Trang phục

A.Võ phục.

- Áo Choàng cổ chéo được gài từ nách xuống hông, nên khi giao đấu, vạt áo không bị bật tung.

- Tay dài với cổ tay ống bó, nên rất tiện lợi cho việc sử dụng Binh Khí Cổ (Đao, Kiếm, Giản, Phủ,v.v...).

- Quần Dài với ông túm nơi mắt cá và đáy rộng, nên rất tiện lợi cho việc luyện Tấn pháp và Cước pháp, cũng như cho việc luyện tập Kị Xạ và thao luyện Binh Khí cán dài (Siêu, Thương, Mâu, Kích,v.v...).

- Sợi giây Đai mềm, bản rộng xếp đôi lại, buộc ngang thắt lưng, nơi dưới rốn, biểu trưng Đẳng Cấp của người luyện Võ.

B.Đẳng cấp hiện hành.

1. Cấp Huyền Đai:

- Huyền Ðai

2. Cấp Lục Ðai:

- Lục Ðai

- Lục Ðai đệ nhất Ðẳng

- Lục Ðai đệ nhị Ðẳng

3. Cấp Hồng Ðai:

- Hồng Ðai

- Hồng Ðai đệ nhất Ðẳng

- Hồng Ðai đệ nhị Ðẳng

4. Cấp Hoàng Ðai:

Hiện tại, Cấp Hoàng Đai được phân chia ra như sau:

- Hoàng Ðai

- Hoàng Ðai đệ nhất Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ nhị Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ tam Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ tứ Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ ngũ Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ lục Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ thất Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ bát Ðẳng

- Hoàng Ðai đệ cửu Ðẳng

Bài viết khác

Hỗ trợ online
Mr Đức Thuận