Võ đường Võ trận Đại Việt
vo-duong

- Tên gọi chính thức: VÕ TRẬN ĐẠI VIỆT.

- Người sáng lập: Võ sư Nguyễn Minh Tuấn

- Năm thành lập: năm 1998.

- Địa chỉ: Washington United Youth Center 921 S.First Street , San Jose CA 95110

- Ý nghĩa tên gọi và bản chất: Võ trận Đại Việt trước hết là một môn võ hữu dụng trong chiến đấu trận mạc. Ngày trước, môn võ này không phổ biến trong dân gian mà chủ yếu được lưu truyền qua các dòng võ quan.
Năm 1998, Võ sư Nguyễn Minh Tuấn đã lấy tên Võ trận Đại Việt để đặt tên cho môn võ gia truyền của dòng họ mình. Tên gọi Võ trận Đại Việt vừa thể hiện sự biết ơn đến các bậc tiền nhân đã có công bảo vệ non sông, đất nước vừa nhắc đến một giai đoạn vẻ vang trong lịch sử dân tộc, giai đoạn quốc gia Đại Việt.

- Ngày giỗ tổ: Tuần đầu tiên của tháng 7 hàng năm.

- Số lượng môn sinh: hơn 500 môn sinh.

Bài viết khác

Hỗ trợ online
Mr Đức Thuận